Dla partnera

Założenia projektu Karta Rabatowa „Młodzi w Łodzi”

 

  • Projekt skierowany jest do studentów łódzkich uczelni, uczniów klas maturalnych szkół ponadgmnazjalnych w ramach programu Mia100 Talentów oraz łódzkich firm i instytucji.

 

  • Karta Rabatowa „Młodzi w Łodzi” to karta uprawniająca jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oraz skorzystania z ofert specjalnych, oferowanych przez Partnerów karty.

 

  • Jest to karta plastikowa posiadająca swój unikalny numer, wymagająca rejestracji na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl, wydawana bezpłatnie uczniom lub studentom wszystkich łódzkich uczelni bez rozróżnienia na uczelnie publiczne i niepubliczne oraz typy studiów (za wyjątkiem studiów doktoranckich), ważna tylko z aktualną legitymacją studencką lub uczniowską (dotyczy uczniów objętych programem Mia100 Talentów)

 

  • Organizatorem projektu Karta Rabatowa „Młodzi w Łodzi” jest Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

 

  • Partnerzy przystępujący do projektu zobowiązują się do udzielenia min. 20% rabatu w odniesieniu do oferty aktualnie obowiązującej, każdej osobie mającej status studenta łódzkiej uczelni i jednocześnie posiadającej kartę zniżkową.

 

  • Partnerami projektu są firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe, sportowe  i edukacyjne z Łodzi, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach.

 

  • Porozumienia z Partnerami zawierane są na czas nieokreślony z możliwością ich rozwiązania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

 

  • Urząd Miasta przeprowadzi kampanię promocyjną oraz informacyjną dotyczącą projektu.

 

 

  • W chwili obecnej w ramach projektu z Miastem współpracuje ponad 100 firm, a liczba zarejestrowanych w systemie studentów wynosi ok. 21 000.

 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
42 638 59 42 lub 42 638 59 39
oraz mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl