Urząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro Rozwoju Gospodarczego
i Współpracy Międzynarodowej

ul. Piotrkowska 104 a

90-926 Łódź

tel. 42 638 59 39, 42 638 59 42, 42 638 42 96, 42 638 59 28
fax 42 638 59 40

e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl

 

Urząd Miasta Łodzi